Tuin & Natuur

Een gevarieerde, groene woonomgeving zorgt voor een aangenaam woonklimaat voor zowel mens als dier. Bij het gebouwontwerp is daarom extra aandacht besteed aan situering op het perceel. Er moest voldoende ruimte blijven om een volwaardige tuin aan te kunnen leggen. Om een tuin te ontwerpen die aansluit op de kwaliteit van de appartementen en haar bewoners, hebben we Fons Linders Tuinmeesters uit Nuenen opdracht gegeven hier een ontwerp voor te maken.

Bij het ontwerp heeft Fons Linders Tuinmeesters extra aandacht besteed aan de volgende punten:

  • een voor de bewoners goed toegankelijke tuin waarin rondgewandeld kan worden;
  • het creëren van ruim voldoende plaatsen waar bewoners kunnen zitten en rusten;
  • een natuurlijke overgang tussen privé en openbaar;
  • een gevarieerd programma aan bomen en bloeiende, vaste planten die bijdragen aan de biodiversiteit;
  • de tuin moet onderhoudsvriendelijk zijn;
  • borgen van privacy voor bewoners.

Naast het tuinontwerp worden in de noordelijke gevel in het metselwerk nestkasten voor zwaluwen ingebouwd. Zo bieden we de natuur een helpende hand.