Planning Panta Rhei

Op deze pagina wordt de actuele planning weergegeven voor Panta Rhei. We raden u aan om deze pagina geregeld in de gaten te houden. Wanneer u zich aanmeldt als geïnteresseerde via het contactformulier, dan ontvangt u ook de e-mailnieuwsbrieven met updates over de planning zoals de datum van de officiële start verkoop.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan De Vank waar Panta Rhei onderdeel van is, stond geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 23 april 2020. Voorafgaand aan de stemronde heeft de gemeenteraad ingestemd om het besluit tot vaststelling uit te stellen.

Wij zijn in afwachting van een reactie van de gemeente over wanneer de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering wordt ingepland, waarin een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan De Vank wordt genomen.  Wanneer er meer duidelijkheid is over het vervolgtraject houden wij u vanzelfsprekend via de nieuwsbrief op de hoogte. U ontvangt de nieuwsbrief als u bent aangemeld via het contactformulier.

Geplande start verkoop

Vaststelling van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de verkoop van de appartementen van start te laten gaan. Op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, informeren wij u over een definitieve datum start verkoop. Wilt u niets missen? Meld u dan aan via het contactformulier. Zo blijft u op de hoogte van de voortgang.

Geplande start bouw

Wanneer de start bouw van Panta Rhei daadwerkelijk kan worden aangekondigd is afhankelijk van de zogenoemde opschortende voorwaarden welke in de koop- en aannemingsovereenkomst worden opgenomen.

De opschortende voorwaarden op een rij:

  • 70% van de appartementen moet zijn verkocht.
  • er moet een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn.
  • Woningborg moet een bewijs van planacceptatie afgegeven.

Op het moment dat 70% is verkocht en de start bouw is aangekondigd, zal Woningborg de certificaten naar de kopers versturen.

Wordt aan deze opschortende voorwaarden voldaan dan wordt de start bouw aan u kenbaar gemaakt.